Kommande evenemang

Under vårterminen 2019 kan vi se fram emot nedanstående evenemangen:

  • söndag 3/2 Kyrkomusikens dag. Mässa med extra musik kl 11
  • söndag 14/4 Requiem av Sköld m.m, Hedvigs kyrka kl 17, rep från 13.30
  • torsdag 6/6 nationaldagskonsert kl 18.30 i Hedvigs kyrka 

Vi sjunger även i högmässan :

  • söndag 3/3 Mässa kl 11  i Matteus kyrka
  • söndag 17/3 Mässa kl 11  i Matteus kyrka
  • söndag 31/3 Mässa kl 11 i Matteus kyrka
  • söndag 21/4 Påskmässa kl 11  i Matteus kyrka
  • söndag 5/5 Högmässa kl 11 i Matteus kyrka
  • söndag 19/5 Högmässa kl 11 i Matteus kyrka