Startsida

S:t Olofs Oratoriekör är en blandad kör bestående av ca  55 sångare med hög ambitionsnivå och är knutna till S:t Olofs församling i Norrköping. Det som förenar oss är glädjen i att få sjunga förstklassig musik från olika världsdelar och epoker. Vi vill beröra dem som lyssnar genom en repertoar med stor musikalisk bredd och angelägna texter.

Kören har sin självklara uppgift att sjunga i församlingens gudstjänster och vi antar gärna utmaningar att göra de stora kyrkomusikaliska verken som Bachs Johannespassion, Händels Messias och Mozarts Requiem. Aktuell repertoar 2019-2021 är Juloratoriet av JS Bach, Missa in Angustiis (Nelsonmässan)av J Haydn och Lobgesang, symfoni nr 2, av F Mendelsohn-Bartholdy.  Kören gör också à cappella konserter.

I de större verken medverkar bl.a. musiker från Symfoniorkestern i Norrköping (SON) och professionella sångsolister.

Kören ingår i Linköpings stifts kyrkosångsförbund. Ibland görs större satsningar med framträdande tillsammans med körer från många församlingar i stiftet.

Om oss

Körens organisation

Kören är en del av S:t Olofs församling men är också en egen ideell förening som administreras av föreningens styrelse. Varje medlem i kören betalar en medlemsavgift.

Repetitioner

Kören övar tisdagar klockan 18.30 – 21.00 med en kort fikapaus då vi enligt fastställt schema turas om att ordna med fika liksom att ställa i ordning bord och stolar både före och efter övning. Fikapausen är också ett tillfälle för information och för trevlig samvaro. Ibland har vi extraövningar i samband med att vi sjunger de större körverken eller av andra särskilda skäl. Under sommaren gör kören uppehåll.

Någon gång under året ordnas körläger, ibland med sångpedagogiskt inslag. Vi har även andra trevligheter för att stärka gemenskapen i kören. Det innebär ibland någon reseaktivitet.

Styrelsen

Ordförande : Anders Pernes

Kassör : Erik Björklund

Övriga medlemmar : Maggie Nilsson, Gun Karlsson,  Angela Yong, Anna Lövheim och Marie Clarén.

Epost till styrelsen: st-olofs-oratoriekr-styrelse@googlegroups.com

 

Axplock över tidigare evenemang